Được thành lập từ năm 1999, cho đến nay Công ty TNHH Sinh đã có bề dày hơn hai mươi năm trong cung ứng dịch  vụ. Hình thành một chuỗi SinhPlaza tại 86-88 Trần Tử Bình, 261 Phạm Văn Đồng, A18-20 Phú Diễn tại Hà Nội. Mỗi SinhPlaza là một liên kết hài hòa giữa khách sạn nhà hàng và siêu thị nhỏ, cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu.